Лубенський професійний ліцей у 2018 році здійснює за державним замовленням підготовку кваліфікованих робітників за професіями: для молоді, що закінчила базову загальноосвітню середню школу з терміном навчання 2 роки - "Штукатур. Маляр"; "Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій"; на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 1,5 року - "Слюсар з ремонту автомобілів"; "Електрозварник ручного зварювання. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування"; "Кухар. Кондитер".

Методична діяльність


             

 

          Розділ веде методист,             

            спеціаліст вищої категорії


          Гиренко Валентина Григорівна         


 

 

_________________________________________________________________________________ 

Відповідно до рішення журі обласного етапу Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти серед закладів другого атестаційного рівня авторський колектив проекту «Використання засобів мультимедійних технологій як інструменту для вдосконалення й оптимізації навчально-виховного процесу» Лубенського професійного ліцею зайняв 2-ге місце в конкурсі (наказ Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 10.11.2016 р. №408). 
Єдина методична проблема Лубенського професійного ліцею (прийнята на засіданні педагогічної ради 15.06.2016, протокол № 7):

«Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб розвитку компетентностей педагога й учня»


Актуальність вибору проблеми

Перебудова професійно-технічної освіти вимагає не тільки перегляду і вдосконалення змісту освіти відповідно до нових завдань сучасного суспільства, але й активізації методів організації навчального процесу.

Модернізація професійно-технічної освіти відбувається непросто, але разом із тим планомірно: доводиться відмовлятися від стереотипів, виробляти нові принципи професійної освіти, формувати нові її зміст і методи.

Отже, враховуючи запити сьогодення – впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити: удосконалення навчально-виховного процесу; формування в учнів знань, умінь та навичок майбутньої професійної діяльності; підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві; розвиток та становлення особистості – педагогічний колектив у 2016/2017 н. р. розпочав роботу над єдиною методичною проблемою «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб розвитку компетентностей педагога й учня».

Цінність даної проблеми полягає у розвитку компетентностей педагогів та учнів шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, що сприятиме підвищенню його ефективності, забезпечить доступність та ефективність професійної освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Мета:

 • вдосконалення професійної компетентності та майстерності кожного педагога;
 • формування у викладачів та майстрів виробничого навчання готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку;
 • розвиток творчої ініціативи педагога;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності, потреби в педагогічних нововведеннях і розвиток варіативної педагогічної діяльності;
 • розвиток, корекція й модернізація особистого потенціалу педагога щодо опанування та застосування інформаційно-комунікаційними технологіями;
 • підготовка конкурентоспроможного фахівця відповідно до параметрів освітньої діяльності.

Зміст:

 • визначення змісту впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на основі прогнозування потреб розвитку суспільства та освіти;
 • використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та методичній роботі;
 • удосконалення професійних умінь, аналіз і самоаналіз особистого досвіду;
 • опанування інформаційно-комунікаційними технологіями, методами, прийомами і способами дій;
 • експериментальна перевірка нових ідей, методів, прийомів роботи з учнями.

Завдання:

 • визначення на основі аналізу наукової літератури понять «професійна компетентність педагога» та «інформаційно-комунікаційна компетентність»;
 • окреслення ступеня розриву між рівнем професійної компетентності й вимогами суспільства щодо рівня педагогічної діяльності;
 • визначення необхідності застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засобу розвитку компетентностей педагога й учня;
 • діагностика професійних труднощів викладачів та майстрів виробничого навчання  й визначення основних перешкод професійного розвитку педагога;
 • самооцінка діяльності педагога, визначення перспектив педагогічного зростання;
 • створення умов для реалізації творчого потенціалу та соціальної адаптації педагогів до інноваційного освітнього середовища;
 • формування в педагога позиції активного суб’єкта методичної та навчальної діяльності;
 • експериментальна перевірка ефективності застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Термін реалізації: 2016/2021 н. рр.

Етапи реалізації:
І – 2016/2017 н. р. – діагностико-теоретичний;
ІІ – 2017/2018 – 2018/2019 н. рр. – адаптаційно-корекційний;
ІІІ – 2019/2020 н. р. – формувальний;
ІУ – 2020/2021 н. р. – підсумковий.

Очікувані результати:

 • практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду щодо застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
 • підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогічних працівників;
 • підвищення рівня комп’ютерної грамотності педагогів;
 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх творчого потенціалу; використання набутого досвіду;
 • здатність продукувати власний перспективний педагогічний досвід;
 • висока мотивація до неперервної освіти;
 • поліпшення та інтенсифікація якості навчально-виховного процесу;
 • активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • розвиток компетентностей та творчих здібностей учнів;
 • підвищення зацікавленості до оволодіння професією;
 • підвищення якості знань з предметів.


Новини освіти

освітній портал Педагогічна преса

Погода в Лубнах

Погода
Погода у Лубнах

вологість:

тиск:

вітер:

^